החשבון שלי

בנק שעות

בנק שעות

דסי מתן  – 125 דקות
אסתי שינקר- 379.50 דקות
דבורה גדסי- 30 דקות
דבורה פרנקל- 60 דקות
הינדה רוטמן- 120 דקות
חוה בוקוולד- 25 דקות
יפי פישמן- 30 דקות
לאה וינגורד- 30 דקות
מלכה שרוגו- 30 דקות
פנינה רוזנבוים- 187 דקות
רבקה רוזנבוים- 60 דקות
רחל טאוב- 105 דקות
רינה ימיני- 60 דקות
שרה ויינר-184 דקות