החשבון שלי

סיכום בנק דקות - 05/2024

דסי מתן- 390 דקות

רננה קייקוב- 40 דקות

רחל- 30 דקות

לאה בלט- 40 דקות