החשבון שלי

קורס שיעור מספר 7. ביקור חולים

מה נלמד בשיעור?

Visiting the Sick. Why is it hard to be in quarantine?

How can you contribute to the sick?

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

ביקור חולים. למה קשה להיות בבידוד? מה את יכולה לתרום לחולים?

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

הצורות השונות של הפועל

כמו בעברית ובשפות נוספות, לפועל באנגלית יש צורות שונות:1. צורת מקור
2. verb1
3. verb2
4. verb3
5.verbing
6. verb+s

 
בפרק זה נדבר בקצרה על צורות הפעלים האפשריות. 

1. צורת מקור- infinitive form

זוהי צורת היסוד של הפועל, צורה נטולת זמן וגוף.

דוגמאות:

to eat
to play
to go

(הערה: צורה זו יכולה לבוא עם to או בלעדיו.)

2. צורת בסיס- verb1

דוגמאות

eat
play
go

3. past tense-verb2 (עבר)

את צורה זו נחלק לפעלים “רגילים” ולפעלים “מיוחדים”
לפעלים “רגילים” נקרא: Regular verbs ול”יוצאי דופן” (או “מיוחדים”) נקרא: irregular verbs.

לפעלים רגילים נוסיף ed בסוף הפועל לפי הכללים הבאים:

  • לפועל בעבר הפשוט מוסיפים ed
  • כאשר הפועל מסתיים ב- e , מוסיפים d בלבד לפועל. למשל: live->lived
  • לפעלים המסתיימים ב- עיצור(כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואחר כך y, מורידים את ה-Y ומוסיפים ied. למשל:try->tried.
  • אם הפועל מסתיים באות ניקוד בין 2 אותיות עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed. למשל: s t o p->stopped. אם הפועל בעל יותר מהברה אחת מכפילים את האות האחרונה רק כאשר ההברה האחרונה מותאמת. למשל: prefer->preferred אבל לעומת זאת, visit->visited .
פעלים רגילים לדוגמא:
work יהפוך בצורה verb2 ל- worked
explode יהפוך בצורה verb2 ל- explodedלפעלים “יוצאי הדופן” אין צורה קבועה ב- verb2.

פעלים יוצאי דופן לדוגמא:
go יהפוך ל- went
eat יהפוך ל- ate

הרחבה על פעלים “רגילים” ו”מיוחדים”

4. past participle- verb3

גם צורה זו מתחלקת לפעלים רגילים ולפעלים יוצאי הדופן.

לפעלים רגילים נוסיף ed בסוף הפועל לפי הכללים הבאים:

  • לפועל בעבר הפשוט מוסיפים ed
  • כאשר הפועל מסתיים ב- e , מוסיפים d בלבד לפועל. למשל: live->lived
  • לפעלים המסתיימים ב- עיצור(כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואחר כך y, מורידים את ה-Y ומוסיפים ied. למשל:try->tried.
  • אם הפועל מסתיים באות ניקוד בין 2 אותיות עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed. למשל: s t o p->stopped. אם הפועל בעל יותר מהברה אחת מכפילים את האות האחרונה רק כאשר ההברה האחרונה מותאמת. למשל: prefer->preferred אבל לעומת זאת, visit->visited .

פעלים רגילים לדוגמא:
work יהפוך בצורה verb3 ל- worked
explode יהפוך בצורה verb3 ל- exploded

כמו שבוודאי שמתם לב, פעלים רגילים זהים לחלוטין בצורת verb2 ובצורת verb3.

לפעלים “יוצאי הדופן” אין צורה קבועה ב- verb3.

פעלים יוצאי דופן לדוגמא:
do יהפוך ל- done
hear יהפוך ל- heard.


5.verbing כלומר verb+ing

כדי ליצור צורה זו של הפועל אנו מוסיפים ing לפועל (base).
 
כללי שימוש:
בדרך כלל פשוט מוסיפים Ing לפועל למשל: 
paly -> playing
 
 
 אך לפעמים יש שינויים:
1. אם הפועל מסתיים בעיצור (אות רגילה- b, c, d… וכו’) , לאחר מכן תנועה (אותיות הניקוד- a, e. i. u. o) ואז שוב עיצור, מכפילים את האות האחרונה (לדוגמא: stop=stopping).

במילים בעלי שתי הברות או יותר, מכפילים רק אם ההברה האחרונה מודגשת. ( לדוגמא למילה open נוסיף ing בלבד, בלי להכפיל את האות n)

2. אם הפועל מסתיים ב- ie, ה- ie הופך ל- y ומוסיפים ing. (לדוגמה: lie=lying)

3. אם הפועל מסתיים בתנועה+עיצור+e , מורידים את ה- e ומוסיפים ing (לדוגמה come=coming)

6. verb+s

בזמן ההווה הפשוט  בגופים he/she/it (גוף שלישי יחיד) יש תוספת של s לפועל. במקרים מסויימים במקום s התוספת תהיה מעט שונה. הנה הכללים:

לרוב נוסיף פשוט s לפועל.

1. מוסיפים es ל- v1 אם הוא מסתיים ב-o, sh, ch, s, z ,x
לדוגמא: She washes her hair every day.
2.כאשר ה- v1 מסתיים באות y ולפניה יש אות עיצור, ה- y הופך ל- ies בגוף שלישי יחיד
לדוגמא: The baby cries every night. cries=cry
3. הפועל have בגוף שלישי יחיד =has
לדוגמא: She has 2 brothers.