החשבון שלי

קורס שיעור מספר 12. משא ומתן Copy

מה נלמד בשיעור?

Business Negotiation. Learn the soft skills of negotiation

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

Present Perfect Continuous Tense- הווה מושלם ממושך

מתי משתמשים?

יש 2 סיבות שימושיים עיקריים להווה המושלם הממושך:
1.פעולה שכרגע או לאחרונה הסתיימה.
משתמשים בהווה המושלם הממושך כדי לדבר על פעולה שהתחילה בעבר ונפסקה לאחרונה.יש בדר”כ תוצאות עכשיו .
דוגמאות:
*אני עייף בגלל שרצתי.
*העיניים שלך אדומות. בכית.
 
הסבר: הפעולה התחילה בעבר ונפסקה לאחרונה ויש תוצאות מהפעולה.
 
2.פעולה שנמשכת עד לעכשיו.
משתמשים בהווה המושלם הממושך כדי לדבר על פעולה שהתחילה בעבר והיא נמשכת עכשיו . (עד ההווה-לא חייבת להיות 24 שעות ביממה, אלא גם: מאז, במשך, כל היום, וכו’…). מרבים להשתמש ב-since (מאז) ו-for (במשך).

דוגמאות:
*אני עובד בבנק הזה 22 שנים.(I have been working in this bank for 22 years.)
*צפיתי בטלויזיה במשך(for) חצי שעה.
*אנחנו לומדות מאז(since) השעה 9.(אנחנו עדיין לומדות עכשיו.)     
 
הסבר: הפעולה התחילה בעבר ונמשכת כרגע.
מבנה:
איך בונים את המשפט בהווה המושלם הממושך 
נושא( i, you, we, they, he, she, it )
פועל עזר( have/has)
+ פועל עזר (been)
+פועל   base – ing
 
דוגמא: I have been waiting for one hour.

 

שאלה בהווה המושלם הממושך
Have
+i , you, we, they,he, she,it
+been
+verb-ing
+?
 
דוגמא:Have they been doing their homework? 
 
שלילה בהווה המושלם הממושך

 .i ,you, we, they,he, she,it +have+not+been+verb-ing

We have not been playing football.
 
קיצורים בהווה המושלם הממושך:
כאשר אנו כותבים או מדברים בזמן זה, אנו בדר”כ מקצרים את הנושא והפועל עזר:
I have been I’ve been
You have been You’ve been
He has been
She has been
It has been
John has been
The car has been
He’s been
She’s been
It’s been
John’s been
The car’s been
We have been We’ve been
They have been They’ve been