החשבון שלי

קורס שיעור מספר 16. עבודה. איך כותבים קורות חיים/רזומה? חלק א’. וגם- מהו משרת החלומות שלך?

מה נלמד בשיעור?

Jobs. (#2) How to write a resume? Part one. Plus- What is your dream job?

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

משפטי השוואה

 

 

דוגמת משפט

 

 

הכלל

 

 

סוג התואר

She is younger than her sister.

An apple is healthier than chocolate.

Adjective +er +than Short adjectives

תארים עם הברה אחת או 2 הברות שנגמרים ב y

 

A table is more expensive than a ball.

Rina is more careful than Dina.

More/less +adjective +than Long adjectives

יותר מ 2 הברות