החשבון שלי

קורס שיעור מספר 7. העלה במשכורת #1

מה נלמד בשיעור?

 How does one receive a salary raise or a promotion easily? Read a description. Part One. 

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

הצורות השונות של הפועל

כמו בעברית ובשפות נוספות, לפועל באנגלית יש צורות שונות:1. צורת מקור
2. verb1
3. verb2
4. verb3
5.verbing
6. verb+s

 
בפרק זה נדבר בקצרה על צורות הפעלים האפשריות. 

1. צורת מקור- infinitive form

זוהי צורת היסוד של הפועל, צורה נטולת זמן וגוף.

דוגמאות:

to eat
to play
to go

(הערה: צורה זו יכולה לבוא עם to או בלעדיו.)

2. צורת בסיס- verb1

דוגמאות

eat
play
go

3. past tense-verb2 (עבר)

את צורה זו נחלק לפעלים “רגילים” ולפעלים “מיוחדים”
לפעלים “רגילים” נקרא: Regular verbs ול”יוצאי דופן” (או “מיוחדים”) נקרא: irregular verbs.

לפעלים רגילים נוסיף ed בסוף הפועל לפי הכללים הבאים:

  • לפועל בעבר הפשוט מוסיפים ed
  • כאשר הפועל מסתיים ב- e , מוסיפים d בלבד לפועל. למשל: live->lived
  • לפעלים המסתיימים ב- עיצור(כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואחר כך y, מורידים את ה-Y ומוסיפים ied. למשל:try->tried.
  • אם הפועל מסתיים באות ניקוד בין 2 אותיות עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed. למשל: s t o p->stopped. אם הפועל בעל יותר מהברה אחת מכפילים את האות האחרונה רק כאשר ההברה האחרונה מותאמת. למשל: prefer->preferred אבל לעומת זאת, visit->visited .

פעלים רגילים לדוגמא:
work יהפוך בצורה verb2 ל- worked
explode יהפוך בצורה verb2 ל- explodedלפעלים “יוצאי הדופן” אין צורה קבועה ב- verb2.

פעלים יוצאי דופן לדוגמא:
go יהפוך ל- went
eat יהפוך ל- ate

הרחבה על פעלים “רגילים” ו”מיוחדים”

4. past participle- verb3

גם צורה זו מתחלקת לפעלים רגילים ולפעלים יוצאי הדופן.

לפעלים רגילים נוסיף ed בסוף הפועל לפי הכללים הבאים:

  • לפועל בעבר הפשוט מוסיפים ed
  • כאשר הפועל מסתיים ב- e , מוסיפים d בלבד לפועל. למשל: live->lived
  • לפעלים המסתיימים ב- עיצור(כל אחת מאותיות האנגלית מלבד i-e-u-o-a) ואחר כך y, מורידים את ה-Y ומוסיפים ied. למשל:try->tried.
  • אם הפועל מסתיים באות ניקוד בין 2 אותיות עיצור, מכפילים את האות האחרונה ומוסיפים ed. למשל: s t o p->stopped. אם הפועל בעל יותר מהברה אחת מכפילים את האות האחרונה רק כאשר ההברה האחרונה מותאמת. למשל: prefer->preferred אבל לעומת זאת, visit->visited .

פעלים רגילים לדוגמא:
work יהפוך בצורה verb3 ל- worked
explode יהפוך בצורה verb3 ל- exploded

כמו שבוודאי שמתם לב, פעלים רגילים זהים לחלוטין בצורת verb2 ובצורת verb3.

לפעלים “יוצאי הדופן” אין צורה קבועה ב- verb3.

פעלים יוצאי דופן לדוגמא:
do יהפוך ל- done
hear יהפוך ל- heard.


5.verbing כלומר verb+ing

כדי ליצור צורה זו של הפועל אנו מוסיפים ing לפועל (base).
 
כללי שימוש:
בדרך כלל פשוט מוסיפים Ing לפועל למשל: 
paly -> playing
 
 
 אך לפעמים יש שינויים:
1. אם הפועל מסתיים בעיצור (אות רגילה- b, c, d… וכו’) , לאחר מכן תנועה (אותיות הניקוד- a, e. i. u. o) ואז שוב עיצור, מכפילים את האות האחרונה (לדוגמא: stop=stopping).

במילים בעלי שתי הברות או יותר, מכפילים רק אם ההברה האחרונה מודגשת. ( לדוגמא למילה open נוסיף ing בלבד, בלי להכפיל את האות n)

2. אם הפועל מסתיים ב- ie, ה- ie הופך ל- y ומוסיפים ing. (לדוגמה: lie=lying)

3. אם הפועל מסתיים בתנועה+עיצור+e , מורידים את ה- e ומוסיפים ing (לדוגמה come=coming)

6. verb+s

בזמן ההווה הפשוט  בגופים he/she/it (גוף שלישי יחיד) יש תוספת של s לפועל. במקרים מסויימים במקום s התוספת תהיה מעט שונה. הנה הכללים:

לרוב נוסיף פשוט s לפועל.

1. מוסיפים es ל- v1 אם הוא מסתיים ב-o, sh, ch, s, z ,x
לדוגמא: She washes her hair every day.
2.כאשר ה- v1 מסתיים באות y ולפניה יש אות עיצור, ה- y הופך ל- ies בגוף שלישי יחיד
לדוגמא: The baby cries every night. cries=cry
3. הפועל have בגוף שלישי יחיד =has
לדוגמא: She has 2 brothers.