החשבון שלי

קורס שיעור מספר 19. שיח שוטף, חלק ב’

מה נלמד בשיעור?

Small Talk. Everyday Talks in English- Part Two. Shopping and more. Listen to lots of everyday talks in English

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

מתי משתמשים ב- Second Conditional

בשימוש בתנאי זה (כמו התנאי הראשון) אנו מדברים(/חושבים) על העתיד.  אנו מדברים על התנאי ועל התוצאה של התנאי הזה.

אז מה ההבדל בין   Second Conditional ל- first conditional ?

כאן, אין אפשרות ממשית שהתנאי יתקיים!

מבנה

אם  תנאי  תוצאה
 זמן
(מבנה המשפט)
 עבר פשוט  would+הפועל בצורתו הבסיסית
שימו לב שניתן להפוך בין חלק התנאי לחלק התוצאה:
 [IF condition result] או [result IF condition]
(ראו דוגמה בהמשך)
אם נבנה את המשפט כך ש- if יופיע קודם , בדר”כ נוסיף פסיק לאחר התנאי.
(אם חלק התנאי במשפט מגיע בחלק השני של המשפט, אין צורך בפסיק)

דוגמאות

If I had a million dollars, I would buy a big house.
I would buy a big house if I had a million dollars.

(אם היה לו מליון דולר… אבל אין לו!)

If he were a young man, he would be able to walk faster

(אם הוא היה צעיר יותר…אבל הוא לא!)

He’s so stupid! If he was an animal, he would be a sheep.

(אבל בינתיים הוא עדיין בן-אדם…)

 שימו לב שלפעמים אפשר או צריך להשתמש ב  should ,could או might   במקום להשתמש ב-would.

לדוגמה: If I won a million dollars, I could stop working.