החשבון שלי

קורס שיעור מספר 21. שיווק

מה נלמד בשיעור?

חומרים לשיעור:

קישור לצפיה בשיעור בלייב ←

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

סביל ופעיל- חלק ב’

איך נבנה המשפט בסביל
 
המושא בפעיל הופך לנושא במשפט סביל.
לדוגמא:
 

 

 

מושא

פועל

נושא

active- פעיל

water.

drinks

Everybody

passive – סביל

by everybody

is drunk

Water .

 

המבנה של ה- Passive Voice (סביל):

 
נושא+ beהפועל ב- V3
אפשר להשתמש בצורת הסביל בכל זמן.
המבנה של צורת הסביל נשמר: הפועל הראשי הוא תמיד ב-V3 , ופועל העזר הוא תמיד be.
 
בשביל הזמן המבוקש משנים את הפועל עזר be.
 
(טבלה של פועל העזר be לפי הזמנים השונים תוכלו למצוא בסוף העמוד)
 
לדוגמה:
 
הווה פשוט-It is made
הווה ממושך-It is being made
הווה מושלם- It has been made
 
דוגמא נוספת:
The work is done every day.
The work was done yesterday
The work will be done tomorrow.
 
 

איך יודעים מה הזמן של המשפט הסביל

לפי הזמן של הפועל be .
 
הצורות של be :
עתיד פשוט– will be
עתיד בעבר( future past)-
would be
דוגמאות:
עתיד פשוט- It will be washed.
הווה פשוט– am/is/are It is washed.
הווה ממושך-am being/is being/are being It is being washed.
עבר פשוט– was/were It was washed.
עבר ממושך– was being/were being It was being washed.
הווה מושלם פשוט– has been/ have been It has been washed.
הווה מושלם ממושך– אין  
עבר מושלם פשוט– had been It had been washed.
עבר מושלם ממושך– אין