החשבון שלי

קורס שיעור מספר 22. משא ומתן Copy

מה נלמד בשיעור?

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

סביל ופעיל- חלק ג’ סיכום.

איך נהפוך משפט מפעיל לסביל?

מושא המשפט בפעיל יהפוך לנושא המשפט בסביל.
הפועל(העיקרי) יהיה בצורת v3.
למשפט בסביל נוסיף את הפועל to be לפי הזמן המתאים.
(את הזמן המתאים נבחר לפי הפועל העיקרי במשפט הפעיל)
הצורות של be :
עתיד פשוט– will be
עתיד בעבר( future past)-
would be
דוגמאות:
עתיד פשוט- It will be washed.
הווה פשוט– am/is/are It is washed.
הווה ממושך-am being/is being/are being It is being washed.
עבר פשוט– was/were It was washed.
עבר ממושך– was being/were being It was being washed.
הווה מושלם פשוט– has been/ have been It has been washed.
הווה מושלם ממושך– אין  
עבר מושלם פשוט– had been It had been washed.
עבר מושלם ממושך– אין
 
דוגמא:
.Rita has written a letter
נהפוך לסביל:
A letter has been written by Rita.
 
שימו לב לזמן בו נכתב המשפט.
המשפט נכתב בזמן ההווה המושלם.
 
כדי לבחור את צורת הפועל be המתאימה היעזרו בטבלה לעיל.
 
 
 
דוגמה נוספת:
 
The movie surprised them.
 
נהפוך לסביל:
 
They were surprised by the movie.
 
שימו לב לזמן בו נכתב המשפט.
המשפט הוא בזמן העבר הפשוט.
 
דוגמה נוספת:
 
Rita can write a letter.
 
נהפוך את המשפט לסביל
 
letter can be written by Rita.

דוגמאות נוספות

 
עתיד:
will be
The car will be designed.
עבר מושלם
had been
The car had been designed.
הווה ממושך
am being/is being/are being
 The car is being designed.