החשבון שלי

קורס שיעור מספר 24. התנהלות מול לקוחות

מה נלמד בשיעור?

 Customer Management. Learn the difference between CRM and customer management.

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

  Modal Verbs

פעלים מודאלים או Modal Verbs באנגלית, הם פעלים מיוחדים המתנהגים באופן שונה מהפעלים הרגילים. לפעלים אלו תפקידים דקדוקיים אחרים מאלו של הפעלים הרגילים והם משמשים בין השאר ליצירת הטיות של מילים, לבניית שאלות, לתיאור צורת הפאסיבי וכו׳. פעלים מודאלים הם פעלים המצביעים על היחס של הנושא לפעולה העיקרית: חובה – must, צורך – need, יכולת – can וכו׳.

הפעלים המודאלים באנגלית הם:

 • will
 • would
 • should
 • could
 • may
 • can
 • shall
 • ought to
 • must
 • might
 • Possibilityאפשרות

Ex:It might rain tomorrow.
     We will have fish and chips for supper

 • Ability יכולת

Ex: He can sing.
     We could walk.

 • Obligation and advice – מחויבות ונתינת עצות
  Ex:You must tidy your room.
  She ought to help with the shopping.
       She should cook the dinner tonight.
 • Permission רשות
  Ex:You may have another biscuit.
       You can get down from the table now.

שימו לב – No S No ES

עבור הטיית הפועל לגוף שלישי יחיד בזמן הווה לא תתווסף הסיומת או es, לדוגמה:

 • He should wait for her
  הוא צריך להמתין לה.
  שימו לב שלפועל wait לא נוספה הסיומת s, בשונה ממשפט ללא פועל מודאלי

  • He waits for her
  • הוא ממתין לה.

דוגמה נוספת

 • She can do that
  היא יכולה לעשות זאת.

  בשונה מ- She does that – היא עושה זאת.