החשבון שלי

קורס שיעור מספר 26. כסף ופיננסים #2

מה נלמד בשיעור?

Money and Finances Part Two. Educate yourself and learn to budget your finances

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

Future Past

עתיד בעבר משמש כדי לבטא רעיון שבעבר חשבת שמשהו יקרה בעתיד.

משפט שהתחיל בעבר לא ימשיך בזמן עתיד רגיל אלא בעתיד עבר

  • Will would
  • Can could
  • May might
  • Was going to

For example: she thought she would be here on time

She thought she could be here soon

She thought she might be here soon

She thought she was going to come

“Would” משמש כהתנדבות או הבטחה, “was going to” משמש לתכנון.

שתיהן משמשים כביטויים להתרחשות בעתיד

Examples:

  • He took his umbrella because he thought it might התנדבות
  • My mother said she was going to travel by train. תכנון
  • I knew that she would do the job well. הבטחה

REMEMBER אין עתיד בביטויי זמן

כמו בכל זמני העתיד, לא נשתמש בעתיד עבר לאחר ביטויי זמן כמו:
when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc
במקום להשתמש בעתיד עבר נשתמש בעבר פשוט.

Examples:

  • I already told Mark that when he would arrive, we would go out for dinner. Not Correct
  • I already told Mark that when he arrived, we would go out for dinner. Correct