החשבון שלי

קורס שיעור מספר 3. חברויות- מי חברה טובה באמת?

מה נלמד בשיעור?

חברויות. מי חברה טובה באמת? לימוד אודות קשרים חברתיים ומערכות יחסים.
Friendships. Who is a real friend? Learning about relationships.

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

Wh questions   -מילות שאלה

מהן ומתי נשתמש בהן?

אנו משתמשים במילות שאלה לשאול סוג מסויים של שאלות, שהתשובות עליהן הן “מידע”. מילות שאלה אלו מכילות את האותיות wh ( לדוגמא: why).

what (מה)-  לקבל מידע על משהו What is your name?

what…for-  לשאול לסיבה, לשאול למה. What did you do that for?

when (מתי)- לשאול על זמן When did he leave?

where (איפה)- לשאול באיזה מקום/איפה. where do they live?

which (איזה)- לשאול על “בחירה” Which color do you want?

who (מי)-  לשאול איזה אדם/אנשים (נושא) Who opened the door?

Whom-  לשאול מה או איזה אדם/ אנשים(מושא) (את מי?) Whom did you see?

whose (של מי)- לשאול על בעלות. Whose are these keys?

why (למה)- לשאול לסיבה. Why do you say that?

how (איך)- לשאול על אופן(איך?)/ לשאול על מצב/איכות/טיב. How does this work?How was your exam?

how long- אורך(זמן/מרחב) How long will it take?

how far- מרחק How far is Israel from Bangkok?

how many-כמות/מידה(עבור שם עצם שניתן לספירה) How many cars are there?

שימו לב : שם העצם cars ניתן לספירה ולכן השתמשנו בכמות many

how much- כמות/מידה(עבור שם עצם שלא ניתן לספירה)How much money do you have?

שימו לב : שם העצם money אינו ניתן לספירה ולכן השתמשנו בכמות much

how old-גיל How old are you?