החשבון שלי

קורס שיעור מספר 4. מתנות- איזה מתנה כדאי לקנות?

מה נלמד בשיעור?

חומרים לשיעור:

מטלות השיעור:

מבחן על הדקדוק – שיעור מספר 9

« » עמוד 1 / 44

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע

הווה פשוט

באמצעות זמן זה נוכל לבטא שפעולה מסויימת קורית בדר”כ או באופן חוזר. הפעולה יכולה להיות הרגל, תחביב, אירוע יומיומי או שקורה (או שלא קורה, כלומר זה נכון גם במשפטי שלילה) לעיתים קרובות וכו’

 • The train leaves every morning at 8 AM – בכל בוקר הרכבת יוצאת ב-8 בבוקר.

באמצעות זמן זה נדבר על עובדות (ייתכן שהעובדות לא נכונות, אך הדובר מתייחס אליהם כעובדה) או הכללות לגבי אנשים או דברים. 

 • Windows are made of glass. – חלונות עשויים מזכוכית.

 לפעמים כדי לדבר על אירועים בעתיד הקרוב משתמשים בזמן ההווה הפשוט.

 • The train leaves tonight at 6 PM. – הרכבת יוצאת הלילה בשעה 18:00.

כדי לתת הוראות והכוונה

 • You walk for two hundred meters, then you turn left.

כאשר אנו מדברים על הרגע (עכשיו), במקרה בו הפועל הוא פועל מצב

 • He needs help right now. – הוא זקוק לעזרה עכשיו.

לעיתים נשתמש בזמן זה כדי לתאר סדרה של אירועים שמתרחשים אחד אחרי השני. זה יקרה פעמים רבות בסיפורים.

 • First I get up, then I have breakfast. -קודם אני קם, ואז אני אוכל ארוחת בוקר.

נשתמש בזמן זה כאשר נדבר על העתיד אחרי מילים כמו when (מתי), before (לפני), as soon as (ברגע ש)

שימו לב לשימוש בדוגמא:

 • I will call you when I get there. – אתקשר אליך כשאגיע לשם

לא נכון להגיד כך: I will call you when I will get there.

כאשר מדובר ב- he, she או it (גוף שלישי יחיד) יש תוספת s לפועל. 

מבנה המשפט בשאלה ובשלילה

שלילה בהווה הפשוט

במקרה שהגוף הוא he, she או it (גוף שלישי יחיד) מבנה המשפט הוא:

 • He doesn’t speak German. – הוא לא מדבר גרמנית

*לרוב נקצר את does not ל doesn’t

ובשאר הגופים (I, you, we ו they) מבנה המשפט הוא:

 • You don’t speak French. – אתה לא מדבר צרפתית

*לרוב נקצר את do not ל don’t

שאלה בהווה הפשוט

במקרה שהגוף הוא he, she או it (גוף שלישי יחיד) מבנה המשפט הוא:

does + he,she,it + verb1

לדוגמא (בסוגריים – מענה אפשרי לשאלה בזמן זה):

 • Does he speak French? – האם הוא מדבר צרפתית? (Yes, he does. – כן, הוא מדבר)

ובשאר הגופים (I, you, we ו they) מבנה המשפט הוא:

do + I, you, we, they + verb1

לדוגמא:

 • Do you speak English?- האם הוא מדבר אנגלית? (Yes, I do. – כן, אני מדבר)