החשבון שלי

מבחן על הסרטון- שיעור 1

Write a short paragraph introducing yourself. Use five out of the 10 points that you have learned while you have watched the video. (You can include all ten if you want!)

  1. Greeting
  2. Name
  3. Age
  4. Place of origin
  5. Residence
  6. Occupation
  7. Family
  8. Hobbies
  9. Future goals
  10. Describe yourself

הפקדה בבנק שיחות

שוחחת עם חברה? עדכני את השיחה במערכת.
הפרטים מתעדכנים פעם בשבוע